Søk
Logg inn
Husk meg    Glemt passord?

Nettbutikk logg inn

Opprett ny konto

Ingen varer
i handlekurven

Til kassen »
NB! Bildet kan avvike noe fra det aktuelle produktet

PPG D8410/E0.4 Aerosol 2K Epoxy Primer

D8410/E0.4
6
 • Helsefare
  Kjemikalier som er farlige ved innånding, hudkontakt eller svelging. Brukes også for kjemikalier som virker irriterende på hud, øyne og luftveier, gir allergiske hudreaksjoner, døsighet og svimmelhet.
 • Brannfarlig
  Kjemikalier som er brannfarlige og kan brenne voldsomt ved antenning eller varmetilførsel. Enkelte kjemikalier utvikler brannfarlig gass i kontakt med vann eller selvantenner i luft.
 • ( H222 ) Ekstremt brannfarlig aerosol.
 • ( H229 ) Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming.
 • ( H315 ) Irriterer huden.
 • ( H317 ) Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
 • ( H319 ) Gir alvorlig øyeirritasjon.
 • ( H412 ) Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
 • Tekniske data:
2K epoksygrunning, D8410, har enestående isolerende egenskaper for sensitive underlag og utmerket vedheft og rustbeskyttelse. Perfekt for gjennomsliping.

Relaterte produkter..

Lakk & Tilbehør

Last ned datablad

Finn frem og last ned HMS / tekniske datablad for våre produkter.