INTERNATIONAL GTA713 polyuretan tynner [Ferdigvare]

Produktnr: GTA713/5LT Kategori:
EAN: 7316400053823
  • H226 Brannfarlig væske og damp.
  • H304 Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.
  • H312 Farlig ved hudkontakt.
  • H315 Irriterer huden.
  • H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
  • H332 Farlig ved innånding.
  • H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene.
  • H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
  • H373 Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering .
  • H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

GTA713 Tynner

International GTA713 polyuretan tynner.

Forpakning: 5l

Omtaler

Det er ingen omtaler ennå.

Bli den første til å omtale “INTERNATIONAL GTA713 polyuretan tynner [Ferdigvare]”

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Handlekurv
Skroll til toppen