INTERNATIONAL GTA007 Xylen tynner [Ferdigvare]

Produktnr: GTA007/25LT Kategori:
EAN: 7316450043188
  • H226 Brannfarlig væske og damp.
  • H304 Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.
  • H312 Farlig ved hudkontakt.
  • H315 Irriterer huden.
  • H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
  • H332 Farlig ved innånding.
  • H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene.
  • H373 Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering .

GTA007 Tynner

International GTA007 xylen tynner.

Forpakning: 25l

Omtaler

Det er ingen omtaler ennå.

Bli den første til å omtale “INTERNATIONAL GTA007 Xylen tynner [Ferdigvare]”

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Handlekurv
Skroll til toppen