Selemix 6-580 Pensel Additiv

Produktnr: 1.965.8000/E1 Kategori:
EAN: 8000792085676
  • H226 Brannfarlig væske og damp.
  • H304 Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.
  • H315 Irriterer huden.
  • H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
  • H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene.
  • H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
  • H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Selemix Pensel Additiv

Selemix 6-580 Pensel additiv.

Forpakning: 1L

Omtaler

Det er ingen omtaler ennå.

Bli den første til å omtale “Selemix 6-580 Pensel Additiv”

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Handlekurv
Skroll til toppen