PPG F3342/E5 HS Epoxy Primer Thinner [KUN PB]

Produktnr: F3342/E5 Kategori:
EAN: 5025427717091
  • H226 Brannfarlig væske og damp.
  • H304 Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.
  • H315 Irriterer huden.
  • H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
  • H332 Farlig ved innånding.
  • H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene.
  • H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
  • H373 Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering .

Delfleet HS Epoxy primer tynner.

Omtaler

Det er ingen omtaler ennå.

Bli den første til å omtale “PPG F3342/E5 HS Epoxy Primer Thinner [KUN PB]”

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Handlekurv
Skroll til toppen