PPG D8293/E1 Reactive Hardener for D8092 [KUN PB]

Produktnr: D8293/E1 Kategori:
EAN: 15025427728001,5025427728004
  • H225 Meget brannfarlig væske og damp.
  • H304 Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.
  • H315 Irriterer huden.
  • H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
  • H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
  • H373 Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering .
  • H361d Mistenkes for å kunne gi fosterskader.

Aktivator for Wash Etch Primer D8092 kromatfri etsende grunning.

Omtaler

Det er ingen omtaler ennå.

Bli den første til å omtale “PPG D8293/E1 Reactive Hardener for D8092 [KUN PB]”

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Handlekurv
Skroll til toppen