PPG D8024/E3 2K UHS Prima Grey Greymatic

Produktnr: D8024/E3 Kategori:
EAN: 5025427710948,15025427710945
  • H226 Brannfarlig væske og damp.
  • H315 Irriterer huden.
  • H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
  • H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
  • H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene.
  • H373 Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering .
  • H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

PPG 2K UHS Prima

2K GreyMatic UHS Prima er en serie med 2K grunninger som passer til et bredt spekter av reparasjoner. Ved en enkel justering av fortynningsforholdet kan 2K GreyMatic UHS Prima påføres som surfacer, high build fyller, eller som vått-på-vått-overflatelakk eller som rullegrunning. 

Den kan overmales direkte med Deltron GRS UHS, Deltron Progress UHS DG eller ENVIROBASE® High Performance-baselakk.

Ved å kombinere D8018, D8019 og D8024 (se avsnittet om GreyMatic) er det mulig å oppnå et spekter av fire forskjellige grånyanser. Ved å bruke den rette grånyansen (GreyMatic 1, 3, 5, 6 eller 7) blir bruken av topplakk og den totale reparasjonstiden redusert.

KLARGJØRING AV UNDERLAG – AVFETTING 

Alle overflater som skal lakkeres, må vaskes med såpe og vann før behandling. Skyll og la tørke før overflatene avfettes med et egnet PPG-middel for rengjøring av underlag: 
Kontroller at alle underlag er grundig rengjort og tørket før og etter hvert trinn i behandlingen. Rengjøringsmiddelet for underlaget må alltid tørkes av med det samme med en ren og tørr klut. 

Se databladet for Deltron Cleaners (RLD63V) for informasjon om egnede produkter for underlagsrengjøring og avfetting. 

Farge: Grå
Forpakning: 3L

Omtaler

Det er ingen omtaler ennå.

Bli den første til å omtale “PPG D8024/E3 2K UHS Prima Grey Greymatic”

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Handlekurv
Skroll til toppen