Nexa Plastic Cleaner

Produktnr: P273-1333/E1 Kategori:
EAN: 15025427003931,5025427003934
  • H226 Brannfarlig væske og damp.
  • H304 Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.
  • H318 Gir alvorlig øyeskade.
  • H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene.
  • H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
  • H372 Forårsaker organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering .
  • H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Nexa Rengjøringsmiddel for plast

Nexa Autocolors lakkeringssystem for plast omfatter forskjellige produkter til en vellykket lakkering av alle lakkeringsbare plastunderlag*, fra rengjøring og klargjøring til struktureffekter og påføring av topplakk.

Grundig klargjøring og rengjøring er viktig for en vellykket lakkering av plastdeler. Nexa Autocolors rengjørings- og klargjøringssystem til plast er utviklet for å sikre best mulig ytelse fra primer- og topplakksystemene.

P273-1333 rengjøringsmiddel til plast er en rengjøringsmiddelbasert, vannoppløselig rengjøringsoppløsning som er beregnet på å fjerne formslippmidler og forurensinger som f.eks. trafikkfilm. 

* Merk: Noen PE-kvaliteter anses å være umulige å lakkere, og noen primere egner seg
ikke til underlag som er meget sensitive overfor løsemidler, som f.eks.
polystyren (PS). Les mer i det relevante produktdatabladet.

Forpakning: 1L

Omtaler

Det er ingen omtaler ennå.

Bli den første til å omtale “Nexa Plastic Cleaner”

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Handlekurv
Skroll til toppen