Nexa HP Epoxy Primer

Produktnr: P580-3005/E10 Kategori:
EAN: 5025427088900
  • H226 Brannfarlig væske og damp.
  • H315 Irriterer huden.
  • H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
  • H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
  • H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
  • H350 Kan forårsake kreft .
  • H372 Forårsaker organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering .
  • H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Nexa HP Epoxy Primer

P580-3005 er en høytytende aminherdet epoksyprimer som er basert på strontiumkromat.
Det er et HS, hurtigherdende produkt med fremragende vedheft og korrosjonsbestandighet
på de fleste underlag på yrkeskjøretøy, inkludert aluminium og områder som består av en
kombinasjon av forskjellige underlag. I sprøyteklar stand er produktets VOC-innhold mindre
enn 540 g/l.
P580-3005 er ideell under topplakkene i seriene Turbo Plus, HS Turbo Plus eller EHS Turbo
Plus.

Forpakning: 10L

Omtaler

Det er ingen omtaler ennå.

Bli den første til å omtale “Nexa HP Epoxy Primer”

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Handlekurv
Skroll til toppen