Nexa 2K Accelerator Thinner – New item

Produktnr: P852-1690/E2.5 Kategori:
EAN: 5025427637030,15025427637037
  • H226 Brannfarlig væske og damp.
  • H304 Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.
  • H315 Irriterer huden.
  • H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
  • H332 Farlig ved innånding.
  • H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene.
  • H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
  • H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
  • H361d Mistenkes for å kunne gi fosterskader.

Nexa Accelerator

2K Accelerator tynner.

Forpakning: 2,5L

Omtaler

Det er ingen omtaler ennå.

Bli den første til å omtale “Nexa 2K Accelerator Thinner – New item”

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Handlekurv
Skroll til toppen