INTERZINC 52 Part A Sinkepoxy Grå [Ferdigvare]

Produktnr: EPA142/10LT Kategori:
EAN: 7316400053526
  • H226 Brannfarlig væske og damp.
  • H315 Irriterer huden.
  • H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
  • H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
  • H373 Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering .
  • H400 Meget giftig for liv i vann.
  • H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Interzink 52 Part A Sinkepoxy

To-komponent metallisk sinkrik epoxyprimer som oppfyller SSPC Paint 20-kravene sammensetning og yteevne. 

Bruksområde:

Solid og slitesterk primer for maksimal beskyttelse som en del av ethvert korrosjonshemmende malingssystem i
aggressive omgivelser, blant annet offshorekonstruksjoner, petrokjemiske anlegg, tremasse- og
papirindustrifabrikker broer og kraftanlegg. Interzinc 52 gir utmerket korrosjonsbeskyttelse både på nye
konstruksjoner og ved vedlikehold.

Praktisk informasjon:

Farge: Blå, Grå, Grønn

Glansgrad: Matt

Volum % tørrstoff: 59%

Typisk filmtykkelse: 50-75 µm (2-3 mil) tørr, 85-127 µm (3,4-5,1 mils) våt

Teoretisk spreevne: 7,90 m²/ltr. ved oppgitt volum% tørrstoff og 75 my tørrfilmtykkelse 315
sq.ft/US gallon ved oppgitt volum% tørrstoff og 3 mils tørrfilmtykkelse

Praktisk spreevne: Vil variere etter de praktiske forhold.

Påføringsmetode: Høytrykksprøyte, Luftsprøyte, Pensel

Tørketid: Se teknisk datablad

Type: Part A

Farge: Grå

Forpakning: 10l

Omtaler

Det er ingen omtaler ennå.

Bli den første til å omtale “INTERZINC 52 Part A Sinkepoxy Grå [Ferdigvare]”

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Handlekurv
Skroll til toppen