Belladd Servicerens 1B+ New Direct

Produktnr: BEL 9915 Kategori:
 • H304 Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.
 • H315 Irriterer huden.
 • H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
 • H332 Farlig ved innånding.
 • H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene.
 • H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
 • H351 Mistenkes for å kunne forårsake kreft .
 • H400 Meget giftig for liv i vann.
 • H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
 • H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
 • EUH066 Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.

BELLADD SERVICERENS 1B+ NEW DIRECT

Konsentrert rengjøring av injeksjonssystemet i bensinmotorer med direkte drivstoffinnsprøytning

ServiceRens 1B + ny direkte løser opp sot og koks fra dysene og renser effektivt injeksjonssystemet i bensinmotorer med direkte innsprøytning. Det riktige sprøytemønsteret på dysene gjenopprettes, noe som resulterer i renere forbrenning. Bensin med ServiceRens 1B + New Direct oppfyller, i riktig dosering, gassstandarden EN 228 og er egnet for bruk i alle bensintyper, med eller uten bioalkohol. Produktet renser indirekte eksosanlegget ved å sørge for rene dyser og optimal forbrenning i motoren. Dette minimerer avsetninger på inntaksventilene.

ServiceRens 1B + New Direct er spesialutviklet for motorer med direkte bensininnsprøytning, f.eks. TFSI, DIG, EcoBoost, TSI, DISI, TCe, FSI, DFI, HPi, GDI og mer. Produktet skal ikke brukes til biler med indirekte injeksjon, i stedet anbefales Bell Add ServiceRens 1B +.

– Dysene blir rengjort og sprøytemønsteret er gjenopprettet

– Renser forbrenningsrommet

– Fjerner ujevn/hard gange

– Rengjør eksosanlegget

– Drivstoffsparing

Forpakning: 250 ml

Omtaler

Det er ingen omtaler ennå.

Bli den første til å omtale “Belladd Servicerens 1B+ New Direct”

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Handlekurv
Skroll til toppen