Acuro Tette farger m/converter Fill IN med Fillclean lokk

Produktnr: ACU 165721 Kategori:
EAN: ACUDG1000
  • H222 Ekstremt brannfarlig aerosol.
  • H229 Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming.
  • H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
  • H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
  • EUH066 Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.
Handlekurv
Skroll til toppen