Søk
Logg inn
Husk meg    Glemt passord?

Nettbutikk logg inn

Opprett ny konto

Ingen varer
i handlekurven

Til kassen »
NB! Bildet kan avvike noe fra det aktuelle produktet

PPG D808 Fast Thinner 5-18C

D808e
2
 • Helsefare
  Kjemikalier som er farlige ved innånding, hudkontakt eller svelging. Brukes også for kjemikalier som virker irriterende på hud, øyne og luftveier, gir allergiske hudreaksjoner, døsighet og svimmelhet.
 • Brannfarlig
  Kjemikalier som er brannfarlige og kan brenne voldsomt ved antenning eller varmetilførsel. Enkelte kjemikalier utvikler brannfarlig gass i kontakt med vann eller selvantenner i luft.
 • ( H225 ) Meget brannfarlig væske og damp.
 • ( H319 ) Gir alvorlig øyeirritasjon.
 • ( H335 ) Kan forårsake irritasjon av luftveiene.
 • ( H336 ) Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
 • Tekniske data:
Deltron tynnere for temperatur opptil 18 °C.  Inngår i PPG's primere, klarlakker og topplakker.

Relaterte produkter..

Lakk & Tilbehør

Last ned datablad

Finn frem og last ned HMS / tekniske datablad for våre produkter.